Info workshops

Workshops & Trainingen

Introductie

Als professioneel beeldend kunstenaar heb ik in de loop der jaren veel ervaring kunnen opdoen m.b.t. het duiden van specifiek beeldende processen. In de praktijk betekent dit dat ik scheppende beeldende impulsen effectief in mijn werk kan toepassen. Mijn schilderijen belichamen een grote mate van onbevangen associatie, waarbij het spel tussen denken en doen centraal staat. Vele eigenschappen van deze processen zijn tevens herkenbaar bij tal van andere beroeps- en sociale groepen. Als docent heb ik veel ervaring kunnen opdoen op het didactische en sociaal emotionele vlak. De combinatie van het beroep van beeldend kunstenaar met dat van docent heeft mij in specifieke zin gevormd. .

Mijn opvatting

Het geven van workshops en trainingen is gevormd door ervaring, die in het bijzonder deel uitmaakt van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik gebruik scheppende creativiteit in actieve zin als een direct bindend instrument tussen de individuele deelnemers onderling en als wisselwerking met de groep.

Doel

Elke deelnemer de ruimte geven zichzelf gedurende de workshop of training te ontdekken en definiëren als individu, de betekenis die hij of zij heeft voor de groep en de reactie die vervolgens erop volgt. Ik streef ernaar dat de deelnemers ervaren dat scheppende creativiteit hun brengt op het punt dat ze elkaar vanuit een totaal andere, wellicht onconventionele invalshoek beter begrijpen, wie ze zijn en waarom ze zo handelen.

Werkwijze

In principe draait een scheppend proces om het bereiken van een zo groot mogelijke zeggingskracht.

Beeldende vaardigheden, kennis van technieken en materialen zijn hierbij van grote waarde.Tijdens de workshops & trainingen, die variëren in duur en intensiteit al naar gelang de behoefte, wordt ( enige ) aandacht besteed aan hoe technieken en materialen kunnen worden toegepast in relatie tot de thematische opdracht. Het thema wordt in overleg vooraf besproken en vastgesteld en kent zonodig een duidelijke context, tenzij anders wordt besloten. Ik werk met thema’s die al dan niet aansluiten bij de dagelijkse realiteit van het deelnemende individu of de deelnemende groep.

Doelgroepen

Mocht u zich interesseren in deze vorm van workshops & trainingen, waarbij interactie een prominente plaats inneemt, dan kunt u dit kenbaar maken door contact met mij op te nemen om u zich nader te oriënteren.(Ik denk hierbij aan zij die werkzaam zijn in verschillende sectoren van de samenleving.)

Voor informatie over keuzemogelijkheden en kosten kunt u tevens met mij via de mail tborghuis@hotmail.com contact opnemen.

Bellen kan ook:0320-412385 of 0642510399

Terug